Home Projekty Zvyšování profesní kvalifikace...

Zvyšování profesní kvalifikace a inovování vzdělávacích programů sváření

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme dne 1. 3. 2012 zahájili realizaci projektu s názvem Zvyšování profesní kvalifikace a inovování vzdělávacích programů sváření, reg. č.: CZ.1.07/3.2 03/03.0023. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Během 36 měsíců jsme se zavázali inovovat a pilotně ověřit na účastnících dalšího vzdělávání 5 kurzů podle českých technických norem (ČSN) a 6 kurzů na evropské kvalifikace svářečů (EN). Tyto inovace budou provedeny zapojením e-learningových částí teoretické výuky a zapojením simulátoru svařování do praktické výuky. Dále provedeme revizi vzdělávacích programů a zapracujeme do nich požadavky, které vyplývají z Rámcových vzdělávacích programů a Školních vzdělávacích programů oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Strojní mechanik.

Časový harmonogram projektu:

 • V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů – 5 dle normy ČSN 05 0705 a 6 dle normy ČSN EN.
 • V červenci 2012 - byl proveden nákup virtuální svářečky VIRTUAL WELDING, proběhlo školení svářečského instruktora a svářečského technologa na tomto zařízení v rámci něhož byli ukázány možnosti výuky svařovacích postupů na tomto zařízení.
 • V říjnu a listopadu 2012 byla dokončena tvorba 29 modulů a tvorba textů inovovaných vzdělávacích programů.
 • V listopadu byla zahájena tvorba e-learningového systému do kterého bylo všech 29 modulů i texty vzdělávacích programů implementovány.
 • V březnu 2013 začalo pilotní ověřování 11 inovovaných vzdělávacích programů, které bude ukončeno v únoru 2015.
V níže uvedených měsících postupně probíhalo pilotní ověřování následujících svářečských kurzů, kterého se celkem zúčastní 112 účastníků. V rámci výuky teorie se účastníci projektu seznámili s normami a předpisy zahrnující problematiku přípravy svářečských pracovišť z hlediska bezpečnosti práce a normami pro provoz svářečských pracovišť, druhy základních i přídavných materiálů, zkouškami svarů a jejich vadami a novými technologiemi svařování. Velkým přínosem z hlediska časového byla pro účastníky projektu možnost výuky fomou e-learningu. Praktická část svařování probíhala ve svářečské dílně. Inovací pro účastníky byla výuka svařování ve virtuálním prostoru na trenažeru svařování. Je to jedna z inovativních metod výuky svařování, která odstraňuje jak bezpečnostní rizika spojená s výukou svařování, tak i náklady a emisní zátěže. Velký prostor je při výuce svařování věnován i dopadu svařování na životní prostředí a jeho ochraně.

 

 1. Úřední svářečský kurz dle ČSN EN 13 133 metoda 912 termín pilotního ověření: březen 2013

 2. Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ZK 135 1.1 termín pilotního ověření: květen 2013

 3.  Základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem ZK 311 1.1 termín pilotního ověření: červenec 2013

 4. Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu ZK 141 8 termín pilotního ověření: září.2013

 5. Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu ZK 141 21 termín pilotního ověření: listopad 2013

 6. Úřední svářečský kurz dle ČSN EN 287-1 metoda 135 termín pilotního ověření: leden 2014

 7. Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou elektrodou ZK 111 1.1 termín pilotního ověření: březen 2014

 8. Úřední svářečský kurz dle ČSN EN 287-1 metoda 141 8 termín pilotního ověření: květen 2014

 9. Úřední svářečský kurz dle ČSN EN 287-1 metoda 111 termín pilotního ověření: červenec 2014

 10. Úřední svářečský kurz dle ČSN EN 9606-2 metoda 141 23 termín pilotního ověření: září 2014

 11. Úřední svářečský kurz dle ČSN EN 287-1 metoda 311 termín pilotního ověření: listopad 2014

Součástí pilotního ověřování inovace svářečských kurzů je i evaluace, jejíž součástí jsou workshopy.

Dne 3. 6. 2014 se uskutečnil workshop týkající se hodnocení technické stránky pilotního ověřování realizovaných kurzů, jehož cílem bylo zmapovat případné nedostatky technické části. Workshopu se zúčastnili členové projektového týmu a dále zástupci z řad účastníků pilotního ověření jednotlivých kurzů. Z diskuze a z připomínek vyplynulo, že je technické řešení kurzů a výukový systém Moodle dostatečný a není tak potřeba  použití systému vyšší verze.

V měsíci prosinci 2014, lednu a únoru 2015 se konaly závěrečné evaluační workshopy zaměřené především na hodnocení obsahové a odborné stránky inovovaných vzdělávacích textů, správné posloupnosti a návaznosti jednotlivých modulů, využití e-learningové formy studia a hodnocení virtuálního svařování. Těchto workshopů se postupně účastnili absolventi jednotlivých svářečských kurů- základních a úředních- presenční i kombinované (e-learningové) formy studia. Diskuse se zaměřila i na propojení svařování a jeho negativního vlivu na životní prostředí a zdraví svářeče. Bylo pozitivně hodnoceno, že ochraně životního prostředí, (odpadové materiály, zplodiny u svařování, atd.) byla věnována velká pozornost, účastníci ocenili získané informace, neboť v řadě firem je tato otázka opomíjena.

12. 2014 ZÁVĚREČNÝ EVALUAČNÍ WORKSHOP A DISKUSNÍ FORUM PRO ÚČASTNÍKY E-LEARNINGOVÉ FORMY ZÁKLADNÍCH KURZŮ

8. 1. 2015 ZÁVĚREČNÝ EVALUAČNÍ WORKSHOP A DISKUSNÍ FORUM PRO ÚČASTNÍKY PREZENČNÍ FORMY ZÁKLADNÍCH KURZŮ

15. 1. 2015 ZÁVĚREČNÝ EVALUAČNÍ WORKSHOP A DISKUSNÍ FORUM PRO ÚČASTNÍKY E-LEARNINGOVÉ FORMY ÚŘEDNÍCH KURZŮ DLE ČSN EN

20. 1. 2015 ZÁVĚREČNÝ EVALUAČNÍ WORKSHOP A DISKUSNÍ FORUM PRO ÚČASTNÍKY PREZENČNÍ FORMY ÚŘEDNÍCH KURZŮ DLE ČSN EN

27. 2. 2015 proběhla schůzka celého kolektivu pracovníků zapojených do projektu, kde proběhlo závěrečné hodnocení celého projektu se závěrem, že všechny cíle projektu byly dosaženy.

28. 2. 2015 ukončení projektu

Shrnutí projektu:

Cílem inovovaných vzdělávacích programů- svářečských kurzů – bylo prohloubit a zvýšit u účastníků kurzů jejich kvalifikaci, vybavit je potřebnými dovednostmi a znalostmi v oblasti svařování, které jim umožní zařadit se do pracovního procesu v oblasti strojírenství ve výrobě, ale i v opravárenských činnostech. Kromě teoretických znalostí si účastníci osvojili správné návyky a postupy pro příslušnou technologii svařování, důkladné zvládnutí obsluhy svařovacích zařízení a vysokou kvalitu provedení svárů. Získali odbornou způsobilost svářeče. Všechny cíle projektu byly dosaženy.

 

 

Fotografie z pilotního ověřování naleznete ve fotogalerii zde

 

 

 

 

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz_male 

 
EU.jpg
Přihlásit seVyhledávání
Počet návštěv
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes2
mod_vvisit_counterTento týden158
mod_vvisit_counterTento měsíc1645
mod_vvisit_counterCelkem153452

Online návštěvníků: 2
Dnes je: 20.02.2018