best free website creator

Nabídka služeb

Svářečské kurzy

Základní kurzy svařování

 • ZK 135 1.1 Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2). 
 • ZK 111 1.1 Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (elektroda). 
 • ZK 311 1.1 Základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem (plyn). 
 • ZK 141 1.1 Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu – nízkouhlíkový nelegovaný materiál. 
 • ZK 141 8 Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nerez oceli). 
 • ZK 141 21 Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (hliník).

Zaškolení svářečů

 • ZP 311-1 1.1 Zaškolení pro ruční stehování kyslíko-acetylenovým plamenem. 
 • ZP 111-1 1.1 Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou. 
 • ZP 135 -1 8  Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou. 
 • ZP 311-2 1.1 Zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem.
 • ZP 15-2 1.1 Zaškolení pro řezání plazmou.
 • ZP 311-8 1.1 Zaškolení pro ruční pájení plamenem.
 • ZP 21-9 1.1 Zaškolení pro bodové odporové svařování.
 • ZP 141 -1 8 Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem v ochraně netečného (inertního) plynu netavící se elektrodou.
 • ZP 141-1 1.1 Zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem v ochraně netečného plynu netavící se elektrodou.

Nabídka úředních kurzů dle ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN ISO 14732 (operátoři), ČSN EN ISO 17660-1,2 (betonářské oceli) ČSN EN ISO 13585 (pájení)

 • na všechny metody

Periodické doškolení a přezkoušení svářeče z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705 a vyhlášky 87/2000 Sb.

 • na všechny základní zkoušky svařování

Periodická úřední zkouška dle ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN ISO 14732 (operátoři), ČSN EN ISO 17660-1,2 (betonářské oceli) ČSN EN ISO 13585 (pájení)

 • na všechny metody

Svářečské dozory

Nabídka svářečských dozorů

 • SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA WELDING spol. s r.o. provádí svářečské dozory, kontrolní a dozorční činnost. Činnost spočívá v technickém a technologickém dozoru, inspekci a svářečském dozoru, kontrole a zkouškách.
 • Svářečský dozor je vzkonáván dle normy ČSN EN ISO 14731.
 • Činnost zabezpečujeme externě dle smlouvy o kontrolní a dozorčí činnosti.
 • V případě zájmu nás kontaktujte.

Zámečnické a svářečské činnosti

V oblasti svářečských a zámečnických činností se společnost zaměřuje na provádění svářečských a zámečnických činností vyžadující vysokou specializaci a kvalifikaci.

Rekvalifikace

Nabídka rekvalifikace ve školicím zařízení SVÁŘEČSKÉ ŠKOLY WELDING spol. s r.o.

Školicí zařízení SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA WELDING spol. s r.o. realizuje rekvalifikační svářečské kurzy na všechny metody pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR. Jedná se o tzv. zvolenou rekvalifikaci.
Zvolená rekvalifikace
Od 1.1.2012 podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč nebo zájemce o zaměstnání evidovaný na Úřadu práce zabezpečit rekvalifikaci sám a v zařízení, které si sám určí. Za tím účelem si volí:

 • druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat - svářečský kurz dle jeho volby základní nebo úřední
 • rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci (svářečský kurz) provést - SVÁŘEČSKOU ŠKOLU WELDING spol. s r.o.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci – svářečský kurz svůj požadavek vyplní na formuláři Úřadu práce „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ a předloží jej na příslušném Úřadu práce (referátu zprostředkování a poradenství) k posouzení. Současně s tím dokládá zájemce formulář „Potvrzení rekvalifikačního zařízení“ o ceně rekvalifikace (svářečského kurzu) potvrzeném SVÁŘEČSKOU ŠKOLOU WELDING spol. s r.o. Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba podat na úřad práce alespoň 2 až 3 týdny před termínem zahájení kurzu, aby bylo možno požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Pokud je zájemci rekvalifikace schválena, nastupuje uchazeč v daném zařízení na rekvalifikaci a Úřad práce uhradí cenu rekvalifikace po úspěšném absolvování přímo rekvalifikačnímu zařízení.
Bližší informace můžete získat ve SVÁŘEČSKÉ ŠKOLE WELDING spol. s r.o. osobně nebo na Úřadu práce v Uherském Hradišti.

Adresa

Na Stavidle 1505
Uherské Hradiště
686 01

Kontakt

E-mail: svarskola@seznam.cz 
Tel: +420 572 564 164
Fax: +420 572 561 058
Mobil: +420 602 835 808

Odkazy

Web